Kancelaria Notarialna

Barbara Wolska

ul. Czarnieckiego 4B

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Tel. stacj.95 752 9240 kom. 500 036 757

Na mocy artykułu 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących  czynności:

  • sporządza akty notarialne; 
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe (przy czym pieniądze i papiery wartościowe tylko w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, zaś dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe);
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów (przy czym sporządzony przez niego wypis ma moc prawną oryginału);
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.